Pokrenuli smo organsku proizvodnju jabuka na 114 hektara